آزمون تعیین سطح

دوستای عزیزم!

برای ثبت نام در دوره‌ها و دریافت فایل‌های آموزشی اول باید تعیین سطح دو مرحله‌ای انجام بدید. مرحله اول بصورت تستی و مرحله دوم بصورت شفاهی است.
بعد از تعیین سطح، جواب امتحان توسط مشاورین و اساتید بررسی می‌شود تا در مورد دوره‌ها و یادگیری زبان انگلیسی راهنماییتون کنند.

تعیین سطح زبان انگلیسی

فرم تعیین سطح

قبل فرم حتما دقت داشته باشید که شماره همراه را با اعداد انگلیسی همراه با 0 وارد کنید و از این شماره برای تایید هویت و ارتباط با شما استفاده می‌شود